BizLIVE - Việt Nam xếp thứ 8 trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái.
Việt Nam vượt Singapore, Malaysia trong top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư
Ảnh minh họa.
U.S. News & World Report vừa công bố xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu tư trong năm nay. 
Để đưa ra bảng xếp hạng 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019, U.S. News & World Report đã khảo sát hơn 21.000 người từ 80 quốc gia trên thế giới, trong đó, lấy ý kiến của khoảng 7.000 lãnh đạo công ty trên toàn cầu để đưa ra quyết định.
Bảng đánh giá dựa trên 8 tiêu chí, gồm tinh thần khởi nghiệp, sự ổn định kinh tế, chính sách thuế thuận lợi, sự sáng tạo, lao động có tay nghề, chuyên môn về công nghệ, sự năng động và vấn nạn tham nhũng. 
Các tiêu chí này được xây dựng dựa trên một báo cáo vào năm 2011 của Ngân hàng Thế giới, trong đó tập trung vào 4 yếu tố để giúp một quốc gia trở thành địa điểm đầu tư tốt: con người, môi trường, các mối quan hệ và khung pháp lý, từ đó thúc đẩy cả cá nhân lẫn tổ chức đầu tư vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, thị trường tài chính, công nghệ hoặc các thương hiệu của nền kinh tế đó.
Danh sách năm nay có sự khác biệt lớn so với năm ngoái. Cụ thể, có tới một nửa quốc gia có tên trong top 20 năm nay thậm chí còn không được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 23 năm ngoái lên vị trí thứ 8 trong năm nay, vượt qua các nước láng giềng Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore.
Dưới đây là danh sách top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019:
1. Uruguay
1. Uruguay
Dân số: 3,5 triệu người
GDP năm 2017: 56,2 tỷ USD 
Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,6%
Xếp hạng năm 2018: 13
2. Ả Rập Saudi
2. Saudi Arabia
Dân số: 32,9 triệu người
GDP năm 2017: 683,8 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm: 2,2%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
3. Costa Rica
3. Costa Rica
Dân số: 4,9 triệu người
GDP năm 2017: 57,1 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,7%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
4.
4. Luxembourg
Dân số: 599.400 người
GDP năm 2017: 62,4 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,6%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
5. Ấn Độ
5. Ấn Độ
Dân số: 1,3 tỷ người
GDP năm 2017: 2.600 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 7%
Xếp hạng năm 2018: 9
6. Ba Lan
6. Ba Lan
Dân số: 38 triệu người
GDP năm 2017: 524,5 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 5,1%
Xếp hạng năm 2018: 3
7. Qatar
7. Qatar
Dân số: 2,6 triệu người
GDP năm 2017: 167,6 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm: 1,4%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
8. Việt Nam
8. Việt Nam
Dân số: 95,5 triệu người
GDP năm 2017: 223,9 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 7,08%
Xếp hạng năm 2018: 23
9. Slovenia
9. Slovenia
Dân số: 2,1 triệu người
GDP năm 2017: 48,8 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 4,5%
Xếp hạng năm 2018: 21
10. Chile
10. Chile
Dân số: 18,1 triệu người
GDP năm 2017: 277,1 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 4%
Xếp hạng năm 2018: 20
11. New Zealand
11. New Zealand
Dân số: 4,8 triệu người
GDP năm 2017: 205,9 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,8%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
12. Latvia
12. Latvia
Dân số: 1,9 triệu người
GDP năm 2017: 30,3 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 4,8%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
13. Malaysia
13. Malaysia
Dân số: 31,6 triệu người
GDP năm 2017: 314,5 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm: 4,7%
Xếp hạng năm 2018: 4
14. Singapore
14. Singapore
Dân số: 5,6 triệu người
GDP năm 2017: 323,9 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 3,1%
Xếp hạng năm 2018: 5
15. Đan Mạch
15. Đan Mạch
Dân số: 5,8 triệu người
GDP năm 2017: 324,9 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,4%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
16. Nga
16. Nga
Dân số: 144,5 triệu người
GDP năm 2017: 1.600 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 2,3%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
17. Litva
17. Lithuania
Dân số: 2,8 triệu người
GDP năm 2017: 47,2 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 3,5%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
18. Indonesia
18. Indonesia
Dân số: 264 triệu người
GDP năm 2017: 1.000 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm: 5,2%
Xếp hạng năm 2018: 2
19. Ý
19. Italy
Dân số: 60,6 triệu người
GDP năm 2017: 1.900 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 0,9%
Xếp hạng năm 2018: Không được xếp hạng
20. Brazil
20. Brazil
Dân số: 209,3 triệu người
GDP năm 2017: 2.100 tỷ USD
Tăng trưởng GDP năm 2018: 1,1%
Xếp hạng năm 2018: 18

HOÀNG HÀ