Tỷ giá USD/VND gượng lại

Tỷ giá USD/VND gượng lại
Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay tăng trở lại, sau khi bất ngờ giảm mạnh sáng qua và liên tiếp “rơi” trên thị trường liên ngân hàng.
Chat với BizLIVE