BizLIVE - Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt quy mô kỷ lục, xuất siêu vượt mức của cả năm 2018, động lực trong nước gia tăng nhưng hàng nông sản hạn chế ở nhiều mặt hàng, và vẫn còn dựa nhiều vào FDI...
6 điểm đáng chú ý trong xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019
Nhóm "hàng dệt may" đạt kim ngạch xuất khẩu 24,6 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay.
Trong đánh giá mới đây của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế MSB, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay (tính theo lũy kế cùng kỳ) được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá... của Việt Nam.
Tuy nhiên, việc xuất khẩu nông sản giảm, xuất khẩu dựa nhiều vào khu vực FDI và trong cơ cấu hàng xuất khẩu tỷ trọng hàng gia công, lắp ráp lớn cũng là những điểm còn hạn chế đối với ngành xuất khẩu Việt Nam.
Nhìn vào kết quả xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm nay, có sáu điểm đáng lưu ý như sau.
Một là, tốc độ xuất khẩu tháng 9 giảm mạnh so với tháng liền trước. Tuy nhiên, tính lũy kế 9 tháng vẫn đạt kỷ lục. Tăng trưởng xuất khẩu chung 9 tháng vẫn đạt 8,2% cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 7-8%.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2019 đạt 23,36 tỷ USD, giảm 9,8% so với mức 25,88% của tháng 8/2019 nhưng tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 194,65 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.
Hai là, có 28/46 nhóm ngành xuất khẩu có kim ngạch vượt 1 tỷ USD; trong đó có 8 nhóm hàng đạt trên 5 tỷ USD, 5 mặt hàng vượt qua mốc 10 tỷ USD và 3 mặt hàng đạt trên 20 tỷ USD.
Trong đó, "điện thoại các loại và linh kiện" là nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất với 38,8 tỷ USD, tiếp theo là nhóm hàng "máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện" đạt giá trị xuất khẩu 25,6 tỷ USD và nhóm "hàng dệt may" đạt kim ngạch xuất khẩu 24,6 tỷ USD.
 Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm (Đơn vị: Triệu USD)
Ba là, xuất siêu 9 tháng đã vượt mức xuất siêu của cả năm 2018.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tháng 9 là tháng thứ 6 cán cân thương mại ghi nhận trạng thái xuất siêu, và cũng là tháng thứ tư liên tiếp xuất siêu.
Lũy kế đến hết tháng 9/2019, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 194,65 tỷ USD (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái), nhập khẩu tương ứng đạt trên 187,5 tỷ USD (cùng tăng 8,4%), cán cân thương mại hàng hóa theo đó ghi nhận xuất siêu gần 7,15 tỷ USD, vượt mức cả năm 2018 (gần 6,8 tỷ USD).
Bốn là, khu vực trong nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Cụ thể kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong nước đạt tốc độ tăng trưởng 16,4%, trong khi tốc độ khu vực FDI chỉ đạt 5%. Tuy vậy FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn tới 69,3%, hay nói cách khác xuất khẩu vẫn lệ thuộc lớn vào khối này.
Năm là, nhìn vào cơ cấu xuất khẩu, các chuyên gia cũng cảnh báo những vấn đề như tỷ trọng hàng gia công, lắp ráp vẫn còn lớn, kể cả một số hàng xuất khẩu do khu vực FDI thực hiện.
 Một số mặt hàng nông, thuỷ sản có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 9 tháng đầu năm 2019
Sáu là, tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thuỷ sản chủ yếu đề bị sụt giảm, trong đó có nhiều loại giảm sâu như: gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều...
Việc kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản hầu hết giảm mạnh trong khi khối lượng xuất khẩu vẫn tăng chủ yếu là do yếu tố giá bình quân của 9 tháng cùng kỳ năm nay thấp hơn so với năm ngoái.
Về triển vọng chung, theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế MSB, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung còn bất định, nhiều quốc gia thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, hạ giá mạnh đồng tiền, chính sách nhập khẩu thay đổi, còn tại Việt Nam thì có nguy cơ bị lợi dụng để gian lận xuất xứ hàng hóa... là những thách thức đến hàng xuất khẩu của Việt Nam.

HẠ AN