“Kỳ án con ruồi” của Tân Hiệp Phát đã xứng đáng được xem là một “case study” nổi bật về cách thức quản trị thương hiệu và ứng xử với truyền thông tại Việt Nam.