Đến hẹn lại lên, vấn đề thưởng Tết tại các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị sản xuất,... lại được rất nhiều người quan tâm. Liệu thưởng Tết năm 2017 cao hơn hay thấp hơn năm 2016? Loạt bài về thưởng Tết trong dòng sự kiện này sẽ đưa ra lời giải đáp và cho thấy một cái nhìn tổng quan về mức thưởng Tết của năm 2017.