Sổ đỏ ghi tên cả gia đình
Theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 5/12/2017, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.