Lừa đảo bằng tiền ảo iFan
Thông tin xung quanh việc Công ty cổ phần Modern Tech lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng từ tiền ảo iFan.