Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 khai mạc ngày 22/5/2017 tại Hà Nội. Trong 22 ngày rưỡi làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.