Vấn đề nóng hổi của kinh tế thế giới qua phim hoạt hình.