Diễn đàn Cơ hội 2015 – 2016: Kinh doanh trong thế cờ thay đổi do BizLIVE.vn tổ chức tại TP.HCM vào ngày 31/10/2014.