Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp Việt trong quý III/2016