Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp Việt trong quý II/2016