Hồ sơ Panama
Những tiết lộ về hàng triệu tài liệu từ hãng luật Panama, Mosack Fonseca, cho thấy đường dây rửa tiền đã giúp nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên khắp thế giới trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố hay bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.