Hà Nội cấm xe máy từ năm 2025?
Tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành đảng bộ Hà Nội sáng 27/6, lần đầu tiên nội dung hạn chế phương tiện cá nhân có lộ trình cụ thể, hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị theo chương trình 06. Theo đó, Hà Nội định hướng đến 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy cá nhân trong nội đô. Tuy nhiên, chủ trương cấm xe máy cá nhân trong nội đô của TP Hà Nội đang vấp phải những tranh luận trái chiều.