"Cứu" Hoàng Anh Gia Lai
Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét thông qua đề xuất của các ngân hàng về phương án tái cơ cấu nợ cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đặt ra nhiều nghi ngại. Nếu phương án đề xuất được thông qua, cổ đông ngân hàng, các ngân hàng liên quan và hệ thống ngân hàng được lợi nhờ “giảm được nợ xấu”. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ đối mặt với bài toán về đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp.