Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo ông Otto De Jager, Giám đốc đại diện của Công ty Global Home, chồng ca sĩ Thu Minh về hành vi... “quỵt nợ”.