Từ 6/11-11/11 tại Đà Nẵng diễn ra Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) với 21 nền kinh tế thành viên, đại diện 39% dân số thế giới, 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu (2014). Chủ đề APEC 2017 là tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung.