BizLIVE -

Sonadezi Châu Đức vẫn tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

Xin ý kiến giải thể công ty con, Sonadezi Châu Đức muốn trực tiếp triển khai dự án sân golf Châu Đức
Ảnh minh họa.

CTCP Sonadezi Châu Đức (mã SZC) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức trong quý IV/2019.

Dù vậy, Sonadezi Châu Đức vẫn tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư được duyệt.

Dự án Sân golf Châu Đức 36 lỗ, diện tích 152ha và phê duyệt báo cáo khả thi với tổng mức đầu tư 1.264 tỷ đồng. Dự án nằm trong tổ hợp dự án Khu công nghiệp - Đô thị và sân golf Châu Đức tại Bà Rịa - Vũng Tàu (quy mô 2.287 ha).

Công ty cho biết, do tổng mức đầu tư lớn đồng thời phải tập trung nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cho dự án khu công nghiệp Đô thị; do đó công ty quyết định xúc tiến tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và đã ký Biên bản thỏa thuận với đối tác Hàn Quốc (công ty Sky72) để đầu tư kinh doanh dự án sân golf trên.

Cùng với đó, Công ty thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức với vốn điều lệ 140 tỷ đồng (Sonadezi Châu Đức sở hữu 100%) và thực hiện các thủ tục xin tách dự án sân golf để chuyển giao lại cho công ty Golf Course Châu Đức triển khai dự án. Đến nay, Sonadezi Châu Đức đã hoàn tất việc chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty con này.

Tuy nhiên, việc hợp tác đầu tư với công ty Sky72 không thành công do việc xác định giá trị góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cao; đồng thời lộ trình tách, chuyển giao dự án cho công ty sân golf theo quy định phải xin chấp thuận chủ trương của Chính phủ, điều này sẽ kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ dự án cũng như có thể bị thu hồi do chậm triển khai.

Để đảm bảo tiến độ dự án sân golf Châu Đức, Sonadezi Châu Đức sẽ trực tiếp triển khai đầu tư xây dựng sân golf Châu Đức theo đúng nội dung được duyệt.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính bán niên soát xét, Công ty đã đổ 106,6 tỷ đồng vào dự án sân Golf Châu Đức trong đó bao gồm 7,2 tỷ đồng cho chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng và 99,3 tỷ đồng cho chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

THANH HÀ