BizLIVE - Quý II/2018, SGS đạt lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 73%, kéo theo 6 tháng lợi nhuận trước thuế giảm 63% chỉ còn 13 tỷ đồng.
Vận tải biển Sài Gòn: Không còn lãi từ chuyển nhượng vốn, 6 tháng lợi nhuận giảm 63%
Ảnh minh họa.
CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM - mã SGS) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2018. Theo đó, tổng tài sản đạt 251 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 167 tỷ đồng, trong đó công ty gửi tiết kiệm ngân hàng tới 113 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu ở mức 220 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ đạt 42 tỷ đồng, tăng 10 đồng so với đầu năm.
Kết thúc quý II/2018, SGS đạt doanh thu bán hàng 27 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận gộp là 5 tỷ đồng.
Trong quý này, SGS có doanh thu tài chính chỉ 3 tỷ đồng, giảm mạnh 88% so với cùng kỳ 2017, do đó, lợi nhuận từ kinh doanh chỉ đạt 7,9 tỷ đồng, giảm 74%. Lợi nhuận trước thuế quý II/2018 cũng giảm tới 73% còn 8,2 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, SGS có doanh thu bán hàng tăng 15% lên 53 tỷ đồng chủ yếu từ doanh thu giao nhận và tận tải 25 tỷ đồng, dịch vụ kho vận tăng 75% lên mức 21 tỷ đồng...
Lợi nhuận gộp đạt 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu từ hoạt động tài chính chỉ còn 4 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, giảm mạnh 86% so với cùng kỳ 2017 do không còn nguồn thu từ lãi chuyển nhượng vốn (27 tỷ đồng) nên lợi nhuận từ kinh doanh cũng giảm mạnh 66% còn 12 tỷ đồng so với 35 tỷ đồng cùng kỳ 2017.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 13 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ 2017.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu tính đến 30/6/2018 ở mức 709 đồng so với mức 2.449 đồng cùng kỳ 2017.
Trên thị trường, thị giá cổ phiếu SGS từ đầu năm đến nay giảm 22% còn 14.800 đồng/cổ phần ngày 02/8/2018. Mức giá đỉnh của SGS là 22.300 đồng/cổ phần được thiết lập vào ngày 07/3/2018 trong xu thế thị trường chứng khoán Việt khởi sắc đầu năm nay.

HOÀNG ANH