BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Thủ tướng bổ nhiệm hai lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ông Phạm Văn Trường, tân Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (trái) và ông Lê Hùng Sơn, tân Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Cụ thể, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
Cả hai quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 26/7/2019.

HOÀNG HÀ