10 gia tộc giàu có nhất thế giới năm 2020

10 gia tộc giàu có nhất thế giới năm 2020
Mỗi giờ gia tộc giàu nhất thế giới Walton - đứng sau hệ thống siêu thị Walmart -  kiếm được khoảng 3 triệu USD, tương đương 50.000 USD mỗi phút và 72 triệu USD mỗi ngày.

10 đặc điểm của một “sếp” hoàn hảo

10 đặc điểm của một “sếp” hoàn hảo
Trong hơn 10 năm, Google đã tiến hành một nghiên cứu, đúc rút ra 10 đặc điểm tạo nên người quản lý hoàn hảo để áp dụng cho đội ngũ "sếp". Kết quả Google đã cải thiện...
Chat với BizLIVE