BizLIVE - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định nhiều điểm mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

N. NGA