BizLIVE -
“Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 hơn 8 triệu việc làm mới đã được tạo ra và thu nhập của người dân ngày được tăng lên. Tính cả nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân của người dân tăng gần 145%, đó là mức tăng trưởng rất ấn tượng”.
“Thu nhập bình quân người dân tăng trưởng rất ấn tượng”
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tuần này - Ảnh: Quochoi.vn
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tuần này, phần nội dung cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.
Nhìn lại cả nhiệm kỳ, Chính phủ khái quát, các giải pháp phát triển thị trường lao động được chú trọng thực hiện. Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) năm 2020, bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động; tăng cường nghiên cứu, dự báo, khớp nối cung - cầu lao động và cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động.
Chất lượng việc làm dần được cải thiện, lao động làm việc trong khu vực phi chính thức dần dịch chuyển sang khu vực chính thức; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm. Trong 5 năm qua, đã giải quyết việc làm cho trên 7,938 triệu lao động, trong đó trong nước khoảng 7,304 triệu người; đưa trên 634 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu 27%, về đích kế hoạch 05 năm trước 01 năm.
Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi duy trì ở mức thấp và giảm dần. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ mức 3,37% năm 2015 xuống còn khoảng 3,1% năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2020 là 3,61%.
Tham gia thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng Chính phủ cần quan tâm nêu rõ thêm một số tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đang đặt ra.
Cụ thể như, chính sách tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội chưa thật sự hiệu quả tạo động lực để tăng năng suất lao động. Tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức và việc làm dễ bị tổn thương còn cao, nhất là năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Cơ quan thẩm tra dẫn số liệu theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến tháng 12/2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,… Trong đó, 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với 71,6% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 26,4%.
Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, các thiết chế, cơ chế hỗ trợ phát triển thị trường lao động, quan hệ lao động hiệu quả còn thấp. Thụ hưởng của người dân từ thành tựu phát triển của đất nước chưa hài hoà. Đặc biệt, tính cống hiến, tận tâm, hy sinh của bộ máy công chức cần được quan tâm hơn - cơ quan thẩm tra nhấn mạnh.

KHÁNH PHƯƠNG