BizLIVE - Nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 5/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng đến nay người lao động của Trường Đại học Võ Trường Toản (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp.
Sau một năm vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ khó khăn bởi Covid-19
Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 nhận tiền hỗ trợ tại Hà Nội (Ảnh minh họa: báo Người lao động)
Ông Nguyễn Tấn Phát, nhân viên Trường Đại học Võ Trường Toản (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), phản ánh về việc người lao động của Trường Đại học Võ Trường Toản nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 5/2020 do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp.
Ngày 13/5 vừa qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi xem xét nội dung phản ánh của ông Nguyễn Tấn Phát và căn cứ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 4/2 Sở đã ban hành công văn về việc chuyển trả hồ sơ theo tờ trình của UBND huyện Châu Thành A về việc xem xét hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do đại dịch Covid-19 của Công viên giải trí Đại học Võ Trường Toản và Trường Mầm non Kidschool VTTU.
Nhưng đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ bổ sung của UBND huyện Châu Thành A, Công viên giải trí Đại học Võ Trường Toản và Trường Mầm non Kidschool VTTU. 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đề nghị UBND huyện Châu Thành A phối hợp với Công viên giải trí Đại học Võ Trường Toản và Trường Mầm non Kidschool VTTU nhanh chóng bổ sung hồ sơ và trả lời cho ông Nguyễn Tấn Phát được biết.
Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện:
Thứ nhất, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020.
Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Thứ ba, làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

N. NGA