BizLIVE - Từ 1/1/2021, có nhiều điểm mới trong quy định về ngày nghỉ phép hàng năm, ngày nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng của người lao động theo Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực.

N. NGA