BizLIVE - Theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 2021 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ tăng theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào 2028, đủ 60 tuổi đối với nữ vào 2035.

N. NGA