BizLIVE - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Việc làm cần tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động.
Giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông thị trường lao động, việc làm
Ảnh minh họa.
Từ tháng 1/2020, đại dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao độngviệc làm nước ta.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2020, lực lượng lao động nước ta từ 15 tuổi trở lên là 54,6 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với năm trước. Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53,4 triệu người.
Tỷ lệ thất nghiệp ước khoảng 2,26%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,51%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên là 24,1%, cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với năm 2019.
Dịch COVID-19 cũng đẩy nhiều lao động vào tình trạng không có việc làm đồng thời khiến nhiều người  buộc phải trở thành lao động có việc làm phi chính thức. Năm 2020, số lao động có việc làm phi chính thức là 20,3 triệu người, tăng 119,1 nghìn người so với năm 2019.
Sang quý 1/2021, sự bùng phát lần 3 của đại dịch COVID-19 đã làm suy giảm đà phục hồi của thị trường lao động.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2021 ước tính là 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Số lao động thiếu việc làm tăng đáng kể so với quý trước và cùng kỳ năm 2020. Số người lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 1/2021 là 971,4 nghìn người, tăng 143,2 nghìn người so với quý trước và tăng 78,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm là 2,2%, tăng 0,38 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,22 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Về lĩnh vực phi chính thức, trong quý 1/2021, số người có việc làm phi chính thức là 20,7 triệu, giảm 251,7 nghìn người so với quý trước và tăng 525,4 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020.
GẦN 29.900 TỶ ĐỒNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM
Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về tình hình thực hiện công tác lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và xây dựng thể chế đối với lĩnh vực liên quan, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, theo tổng hợp báo cáo các địa phương, trong năm 2020, cả nước đã giải quyết việc làm cho 1,27 triệu người, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của giai đoạn 2016-2020.
Năm 2020, Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Nội dung về việc làm và thị trường lao động đã góp phần đầu tư nâng cao năng lực cho các Trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt lao động, kết nối việc làm thành công cho hàng ngàn lao động.
Tính đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…
Giai đoạn 2016-2020, thị trường lao động tiếp tục được tạo lập đồng bộ, khuôn khổ pháp luật, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện.
Các chỉ tiêu thị trường lao động tiếp tục được cải thiện như chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động, tính cạnh tranh của lực lượng lao dộng được nâng lên. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức.
Ông Vũ Trong Bình cũng cho biết, thời gian vừa qua khi diễn ra dịch COVID-19, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, ổn định đời sống cho một lượng lớn người lao động bị thất nghiệp, giảm gánh nặng hỗ trợ chi từ ngân sách nhà nước.
Theo báo cảo tổng hợp của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2021, số người được giới thiệu việc làm là 64.816 người, số người được hỗ trợ học nghề là 8.637, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 267.282 người.
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, việc làm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có thể coi là xương sống, là nòng cốt và có vai trò quan trọng đối với toàn hệ thống bộ, ngành và đất nước.
Theo Bộ trưởng, thời gian qua, Cục Việc làm đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu chính sách, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp… góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ ổn định người dân bị thất nghiệp do thiên tai, dịch bệnh.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Cục Việc làm tập trung phát triển nguồn nhân lực, phát huy lực lượng lao động. Đây vừa là mục tiêu, là trọng tâm nguồn lực của sự phát triển.
Tập trung nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo, người yếu thế
Tận dụng tối đa cơ hội thời cơ của dân số vàng, lực lượng lao động trẻ…
Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu Cục Việc làm tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động.
Đặt ra vấn đề khơi thông thị trường lao động, việc làm, giải quyết tất cả các điểm nghẽn trong năm nay. Tập trung xây dựng Dự báo cung cầu lao động (dự án ngắn hạn và trung hạn). Quản trị thị trường lao động và quản lý lao động ngoài nước…
Về quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng đề nghị đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng hướng tới biến đây thành công cụ đúng nghĩa, phân cấp, giao quyền cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc chi sai về thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cần có đánh giá chi tiết, giải pháp để thu, đưa ra các phương án để xử lý.

N. NGA