BizLIVE - Từ 2021, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động từ 15 ngày trở lên phải đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng.
Doanh nghiệp phải đền bù nếu trả chậm lương cho người lao động
Ảnh minh họa.
Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động thêm một khoản tiền, ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.
Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.
Tuy nhiên, đến Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, quy định này có sự điều chỉnh. 
Tại buổi giao lưu trực tuyến của BizLIVE với chủ đề “Những điểm quan trọng cần biết về Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 01/01/2021”, ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết quy định về thời gian trả lương xuất phát từ một trong những nguyên tắc trả lương đã được pháp luật lao động xác định là người lao động phải trả lương trực tiếp đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.
Việc người lao động không được nhận tiền lương kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ và gia đình họ, vì vậy pháp luật quy định rất cụ thể quyền này của người lao động.
Theo đó, người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do 2 bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp 01 lần.
Người lao động hưởng lương theo tháng được trả 01 tháng 01 lần hoặc nửa tháng 01 lần, thời điểm trả lương do 02 bên thỏa thuận và phải được ấn định vào 01 thời điểm có tính chu kỳ.  
Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên, nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì cũng không được chậm quá 30 ngày; Nếu trả chậm 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động 01 khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. 
Như vậy, theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, nếu người sử dụng lao động trả chậm lương từ 15 ngày trở lên thì người lao động có thể nhận được một khoản đền bù ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm.
Chậm trả lương doanh nghiệp có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Đối với trường hợp doanh nghiệp cố ý chậm trả lương hoặc thuộc trường hợp vì lý do bất khả kháng nhưng trả lương chậm quá 01 tháng, căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào số lượng người lao động bị trả lương không đúng hạn mà người sử dụng lao động còn bị xử phạt hành chính theo các mức sau:
- Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
- Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
- Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
- Từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
- Từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Theo Nghị định 28, mức phạt trên được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

N. NGA