BizLIVE -

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là việc rất khó nhưng  phải đặt mục tiêu quyết tâm trong nhiệm kỳ mới.

Đặt mục tiêu “đưa giáo dục nghề nghiệp đuổi kịp giáo dục đại học”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Ngày 11/1, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có nhiều đổi mới, đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ, công việc thường xuyên.
Điển hình là việc đổi mới trong xét công nhận hồ sơ người có công. “Đây là việc rất nhân văn. Bởi vì chiến tranh đã qua rất nhiều năm nhưng có những hồ sơ về liệt sĩ đã hy sinh gần 100 năm. Hay việc Bộ LĐTBXH đã xây dựng Cổng thông tin về liệt sĩ, sắp tới sẽ mở rộng ra đối tượng bảo trợ xã hội. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ của Bộ LĐTBXH", Phó Thủ tướng nói.
Bên cạnh đó, Ngành LĐTBXH cũng rất chủ động giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ đột xuất, mới phát sinh, đặc biệt trong năm 2020 với những vấn đề “chưa có trong tiền lệ” trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp như đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và đón người hết hạn về nước, góp phần giữ ổn định ở mức tương đối hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, đưa gói hỗ trợ của Nhà nước đến những đối tượng bị ảnh hưởng nhanh nhất có thể.
Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua công tác giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, góp phần giữ ổn định xã hội và tăng thêm lòng tin của người dân vào các chính sách nói riêng, vào Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh các nguồn lực, chương trình mục tiêu, chính sách, chế độ thường xuyên hàng năm, gói hỗ trợ đột xuất của Nhà nước, còn có sự đóng góp không thể thiếu của các tổ chức xã hội, những người có tấm lòng thiện nguyện.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, tới đây, Bộ LĐTBXH phải tăng cường phối hợp, điều phối không chỉ giữa các cơ quan nhà nước, đoàn thể trong hệ thống chính trị mà đặc biệt với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm… để tạo thành mạng lưới đưa thành quả của sự phát triển đến được với mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế.
Cùng với đó, Bộ LĐTBXH phải đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm rà soát lại toàn bộ các chương trình, chế độ, chính sách, từng bước nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp thường xuyên, không thường xuyên; mở rộng diện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện; xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý từ đó “lọc ra chính sách mới”.
Nhấn mạnh yêu cầu “đất nước muốn phát triển tốt phải có hệ thống an sinh xã hội tốt”, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐTBXH phải đẩy mạnh hơn nữa phát triển bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho nông dân, người lao động khu vực phi chính thức.
Tại Hội nghị, từ câu chuyện về thứ hạng giáo dục phổ thông của Việt Nam xếp dưới 40, giáo dục đại học đứng thứ 67, Phó Thủ tướng mong muốn lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đà đổi mới, tiến bộ những năm vừa qua. “Làm sao giáo dục nghề nghiệp phải đuổi kịp giáo dục đại học. Đây là việc rất khó nhưng các đồng chí phải đặt mục tiêu quyết tâm trong nhiệm kỳ mới”.
Phó Thủ tướng lưu ý, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thường nhìn vào chất lượng nguồn nhân lực, từ công nhân lành nghề, kỹ sư đến những người làm ở phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu…
Để thực hiện được điều đó, Bộ LĐTBXH phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong xây dựng, thực hiện hàng loạt chính sách như phân luồng từ bậc THCS; cơ chế để học sinh, sinh viên trường nghề có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học; tháo gỡ vướng mắc để những chuyên gia, lao động lành nghề có thể tham gia giảng dạy…

N. NGA