BizLIVE - Đây là biện pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố.
13 địa phương có Covid-19 được gộp chi trả lương hưu, trợ cấp 2 tháng liên tiếp
Ảnh minh họa.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội 13 tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Theo đó, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hưng Yên thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả.
Bảo hiểm xã hội các địa phương trên phối hợp với Bưu điện tỉnh đề xuất và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 3 và 4/2021 vào cùng 1 kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người.
Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập trung- Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Cùng với đó, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.
Ngoài ra, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tại tất cả các điểm chi trả, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện 13 tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức phun khử khuẩn trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả.
Đồng thời, yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả, tăng cường thêm nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá số người theo Chỉ thị số 05/CT-TTg.
Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người hưởng, nhân viên làm công tác chi trả phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn.

N. NGA