BizLIVE -
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kiện toàn nhân sự tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội thì không mới, nhưng đây là lần đầu tiên bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.
Việt Nam lần đầu bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tổng số có khoảng 25 chức danh sẽ được kiện toàn qua kỳ họp sắp tới
Sáng nay (23/3), Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng 24/3 tới.
Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết kỳ họp này Quốc hội họp tập trung trong 12 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 8/4). Đặc biệt, Quốc hội dành khoảng 7 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.
Lý do kiện toàn, theo ông Tuấn, sau Đại hội XIII của Đảng, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã phân công nhiệm vụ mới với một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương.
Ông Tuấn khẳng định, Bộ Chính trị đã xem xét thận trọng cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước ngay sau Đại hội Đảng và thống nhất cao cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh một cách đồng bộ.
Trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài liên quan tới cơ sở của việc kiện toàn nhân sự bộ máy Nhà nước tại kỳ họp cuối của khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc này hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và không mới vì khóa 13 đã làm.
Tổng thư ký Quốc hội cũng cho biết trong kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa 14, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng và thành viên Chính phủ với tổng số có khoảng 25 chức danh sẽ được kiện toàn.
Về thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước được nêu tại phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chương trình dự kiến, ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức Chủ tịch nước sẽ trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tức là chính mình), Tổng thư ký Quốc hội cho rằng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật.
“Lần đầu tiên chúng ta bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước. Theo tuần tự của việc miễn nhiệm, phải có Chủ tịch nước để miễn nhiệm Thủ tướng”, ông Phúc giải thích.
Tại cuộc họp báo, báo chí cũng đặt câu hỏi hiện đã có bao nhiêu đề cử cho mỗi vị trí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng mới.
Trả lời, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói, nhân sự bầu các chức danh này được trình theo thủ tục, nguyên tắc rất chặt chẽ. Còn trong khi Quốc hội tiến hành làm nhân sự mà có vị nào tự ứng cử vào các chức danh trên thì lúc đó Quốc hội sẽ xem xét.

KHÁNH PHƯƠNG