BizLIVE - Hiện nay, ở phía Bắc một bộ phận không khí lạnh mới tăng cường xuống phía Nam, từ ngày 10/1, Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 0 độ, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Tuần tới: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ rét buốt
Ảnh minh họa.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước 10 ngày tới như sau:
Phía Tây Bắc Bộ  
Từ ngày 10-12/1, có mưa vài nơi, riêng đêm 10-11/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét hại.
Từ ngày 13-16/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Từ ngày 17-19/1, có mưa rải rác ngày 17/1, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại.
Phía Đông Bắc Bộ
Từ ngày 10-12/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 12/1 trưa chiều trời nắng. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/1, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Từ ngày 17-19/1, có mưa rải rác trong ngày 17/1, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ ngày 10-12/1, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 10 ngày 11/1 có mưa rải rác, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Trời rét đậm, phía Bắc có nơi rét hại.
Từ ngày 13-16/1, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Từ ngày 17-19/1 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc ngày 19/1 có mưa vài nơi. Trời rét, phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại.
Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ ngày 10-12/1, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời rét.
Từ ngày 13-19/1, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 18/1 phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa. Phía Bắc trời lạnh.
Tây Nguyên  
Từ ngày10-19/1 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.
Khu vực Nam Bộ
Từ ngày 10-19/1 có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Khu vực Hà Nội
Từ ngày 10-12/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 12/1 trưa chiều trời nắng. Trời rét hại. Từ ngày 13-16/1, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét.
Từ ngày 17-19/1, có mưa rải rác trong ngày 17/1, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét đậm.

N. NGA