BizLIVE - TP.HCM có 11.617 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 210.285 tỷ đồng; 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.
TP.HCM: Hơn 17.000 doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động trở lại
Lượng doanh nghiệp lập mới và hoạt động lại đều tăng - Ảnh: Huyền Trâm.

Thông tin được đề cập tại buổi họp chiều 11/5 do UBND TP.HCM tổ chức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, trong 4 tháng đầu năm, TP đã thực hiện tốt mục tiêu kép, đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tính đến hết ngày 25/4, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân là hơn 4.690 tỷ đống, tỷ lệ giải ngân đạt là 13,1% tổng kế hoạch vốn TP đã giao (35.749 tỷ đồng) cao hơn cùng kỳ năm 2020 (chỉ đạt 10,8%). Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân là 187,625 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,9% tổng kế hoạch vốn giao (3.827 tỷ đồng); Vốn ngân sách TP giải ngân là 4.503 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,1% tổng kế hoạch vốn giao (31.921 tỷ đồng).

TP có 11.617 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 210.285 tỷ đồng (tăng 3,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41,18% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP, vấn đề thu ngân sách TP có nhiều khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 140.300 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán, tăng 15,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 101.492 tỷ đồng, đạt 39,51% dự toán, tăng 14,47% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 38.800 tỷ đồng, đạt 35,93% dự toán, tăng 19,38% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước đạt hơn 19.165 tỷ đồng, đạt 19,76% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 5.811 tỷ đồng, đạt 15,18% dự toán HĐND TP thông qua (dự toán là 38.289 tỷ đồng); chi thường xuyên 11.591 tỷ đồng, đạt 24,19% dự toán (dự toán là 47.925 tỷ đồng).

Sở Công thương TP cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt khoảng 90.153 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 34,2%). Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 366.234 tỷ đồng, tăng 7,9% (cùng kỳ giảm 11,2%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP 4 tháng đầu năm ước tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,6%). Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trong 4 tháng năm 2021 tăng 11,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,7%), cao hơn 2 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn ngành.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phòng đánh giá, đây là tín hiệu tích cực của tăng trưởng kinh tế TP giữa lúc nhiều nước trên thế giới đang căng mình đối phó làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần thứ 3. Điều đó càng thấy trách nhiệm trong công tác phòng chống covid - 19, nếu không sẽ làm gãy đổ các thành quả trong công cuộc phát triển kinh tế TP.

Nhắc lại 6 yếu tố nguy cơ có thể gây bùng dịch tại TP, Chủ tịch UBND TP cho rằng trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chuyển từ phòng ngự sang tấn công, tấn công là chính”, không thể thụ động mà cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để chống dịch Covid -19.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 này là làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Triển khai Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố trong năm 2021 và giai đoạn 2021…

HUYỀN TRÂM