BizLIVE - Thủ tướng vừa bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Thủ tướng quyết định nhân sự 4 bộ, ngành
Ông Lê Quang Hùng tiếp tục được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Cụ thể, ngày 21/8, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Tại Quyết định 1054/QĐ-TTg, ông Phạm Công Tạc cũng được Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và giao phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

N. NGA