BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm nhiều nhân sự thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam.
Thủ tướng phê chuẩn nhiều nhân sự Bắc Ninh và Hà Nam
Tân Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh: ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải (cầm hoa) tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo đó, Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Trước đó, ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Tiến Nhường để nghỉ hưu theo chế độ.
Đồng thời, tại Quyết định số 1096/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.

N. NGA