BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Công Thủy, để nhận nhiệm vụ mới.
Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Ông Hoàng Công Thủy.
Cụ thể, tại Quyết định 1033/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Công Thủy, để nhận nhiệm vụ mới.
Trước đó ngày 28/6, tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, khóa XVIII, các đại biểu đã bầu ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu tuyệt đối 46/46 phiếu, đạt 100%.
Ông Hoàng Công Thủy sinh năm 1966, quê quán tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Học vị thạc sỹ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

N. NGA