BizLIVE - Ông Bùi Đức Hinh vừa được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 -2021.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình
Ông Bùi Đức Hinh nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.
Trước đó, ngày 14/10, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Bùi Đức Hinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm đạt 100%.
Ông Bùi Đức Hinh sinh năm 1968, dân tộc Mường, quê quán xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế quốc dân, học vị Thạc sĩ.

N. NGA