BizLIVE -
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành là hai Phó Thủ tướng vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách đề cử 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành
Hai nhân sự vừa được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng. Ông Lê Minh Khái (trái) và ông Lê Văn Thành.

Như BizLIVE đã thông tin, chiều 7/4, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 454/457 đại biểu tán thành (tỷ lệ 94,58%), Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Trịnh Đình Dũng và 13 thành viên khác của Chính phủ.
Ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Phó thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.
Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã trình danh sách 12 nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng và trưởng ngành. Cụ thể:
- Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
- Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
- Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
- Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương
- Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được giới thiệu phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ.
Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để cử, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ nêu trên.

TUẤN VIỆT