BizLIVE - Tính tới 21/12, lũy kế thu NSNN đã đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán.
Thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 91% dự toán
Ảnh minh họa.
Theo thông tin mới công bố từ Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 21/12/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán năm.
Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.166.669 tỷ đồng, bằng 92,29% dự toán năm. Thu dầu thô đạt 33.974 tỷ đồng, bằng 96,52% dự toán năm. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 176.726 tỷ đồng, bằng 84,96% so dự toán năm.
Trước đó, tại bản Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân, Bộ Tài chính dự đoán tổng thu NSNN năm 2020 ước đạt khoảng 1,323 triệu tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán (tỷ lệ 12,5%). Như vậy, dù mới tạm thống kê tới ngày 21/12, thu NSNN lũy kế đã vượt qua con số dự tính trên.
Trong bối cảnh các cơ quan ngành tài chính như thuế, hải quan đều đang chạy nước rút trong giai đoạn còn lại của năm để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu ngân sách, số liệu kết toán thu NSNN của năm 2020 chắc chắn sẽ là một con số còn khả quan hơn nữa.
Đối với chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 15/12, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 993.729 tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 15/12, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 là 356.806,8 tỷ đồng/471.788,7 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ giải ngân tương ứng với 75,6% kế hoạch năm 2020 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 12,4%.
Cùng với đó, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang 2020 là 64.941 tỷ đồng/94.972,4 tỷ đồng, bằng 68,4% kế hoạch.
Một khoản chi khác đáng chú ý từ ngân sách nhà nước trong năm 2020 là khoản chi cho phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
Tính đến 17/12, hệ thống KBNN đã tổng chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn với tổng chi lên tới hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó chi theo Nghị quyết số 37/NQ-CP là 1.219,96 tỷ đồng và theo Nghị quyết số 42/NQ-CP. là 12.820,5 tỷ đồng.
Theo bản Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân, tổng thu ngân sách nhà nước  (NSNN) năm 2020 ước đạt khoảng 1,323 triệu tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán (tỷ lệ 12,5%).
Liên tiếp tại các báo cáo định kỳ về thu chi ngân sách của ngành tài chính, các số liệu thống kê đều cho thấy sự sụt giảm trong thu ngân sách so với cùng kỳ 2019.
Covid-19, thiên tai, dịch bệnh là những "từ khóa" liên tục xuất hiện trong báo cáo của các bộ ngành, địa phương khi đề cập đến những khó khăn, thiệt hại và kết quả không khả quan trong báo cáo kinh tế-xã hội của mình.

TUẤN VIỆT