BizLIVE -
Liên tiếp tại các báo cáo cập nhật trong khoảng chục ngày cuối cùng của năm, số thu ngân sách ước đạt theo dự toán ngày càng khả quan, vượt mong đợi.
Thu ngân sách năm 2020: “Lội ngược dòng chặng nước rút”
Ảnh minh họa.
THU NGÂN SÁCH NĂM 2020 ƯỚC ĐẠT 98,3% DỰ TOÁN
Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng công bố đầy lạc quan tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vừa diễn ra.
Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết ngày 28/12/2020 đã đạt 1.426 nghìn tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán. Kết quả trên đã cao hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội.
Cùng với đó, Bộ Tài chính vẫn đang chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước phối hợp với các cấp các ngành tiếp tục đôn đốc các khoản thu, trên tinh thần thu đúng quy định, đủ, kịp thời, tuyệt đối không động viên các doanh nghiệp nộp trước các khoản thu chưa đến hạn.
Trên cơ sở cập nhật số thu đến nay, Bộ Tài chính ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với số đã đánh giá tháng 8-9 vừa qua để báo cáo Quốc hội.
Trong đó, thu nội địa đạt trên 98% dự toán, thu dầu thô đạt trên 97,7% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán.
Bộ trưởng Dũng cho biết, trong năm 2020, các cơ quan nhà nước đã thực hiện tiết kiệm 70% chi hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên.
Gần nhất, thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 25/12, Bộ trưởng Dũng cho biết, thu ngân sách nhà nước đến ngày 24/12,đạt 93,18% dự toán.
Cập nhật tại thời điểm 3 ngày trước đó, Kho bạc Nhà nước, ước tính đến hết ngày 21/12, lũy kế thu NSNN năm 2020 đạt 1.378.307 tỷ đồng, bằng 91,14% dự toán năm.
56/63 ĐỊA PHƯƠNG THU NỘI ĐỊA VƯỢT DỰ TOÁN
Bộ trưởng Tài chính thông tin, theo phân cấp, thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) ước vượt 40 nghìn tỷ đồng (106%) so với dự toán; có 56/63 địa phương ước thu nội địa vượt dự toán Thủ tướng giao, 55/63 địa phương ước vượt thu cân đối NSĐP.
Trong đó, đối với các tỉnh trọng điểm thu có thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ đánh giá vượt dự toán. Một số địa phương chưa hoàn thành dự toán, như TP. Hồ Chí Minh ước đạt 90%, Vĩnh Phúc đạt 93,6%; Đà Nẵng đạt 70,9%; Quảng Nam đạt 89,4%, Quảng Ngãi đạt 76,1% và Khánh Hòa đạt 70,7%.
Thu cân đối ngân sách trung ương ước đạt 776 nghìn tỷ đồng bằng 88,4% dự toán, cao hơn 51 nghìn tỷ đồng so với đã báo cáo Quốc hội.
Cùng với đó, trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, nhà nước vẫn bảo đảm nguồn thực hiện các khoản chi quan trọng theo dự toán, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, đồng thời bổ sung chi phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động bị giảm sâu vào thu nhập, chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
Bộ Tài chính đánh giá giải ngân chi đầu tư năm 2020 có bước tiến bộ lớn. Ước đến 31/12 đạt tỷ lệ 82,8% dự toán (nếu kể cả số vốn các năm trước chuyển sang năm 2020 thì tỷ lệ giải ngân đạt 73%).
Trong đó vốn trong nước đạt 87%, vốn ngoài nước đạt 46%; khối bộ, cơ quan trung ương đạt 69,4%, địa phương đạt 86,7%. Phấn đấu đến hết ngày 31/01/2020, tỷ lệ giải ngân đạt 92-93%.
Về cân đối NSNN, nhờ thu ngân sách cao hơn và triệt để tiết kiệm các khoản chi, nên bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4,1 - 4,2%GDP, thấp hơn so với mức đã báo cáo Quốc hội là 4,99% GDP. Tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước bằng 55 - 56% GDP.
“Tổng hợp chung 5 năm chúng ta đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tài chính, ổn định vĩ mô, nâng cao hệ số tín nhiệm của Việt Nam”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.
Theo bản Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân, tổng thu ngân sách nhà nước  (NSNN) năm 2020 ước đạt khoảng 1,323 triệu tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán (tỷ lệ 12,5%).
Liên tiếp tại các báo cáo định kỳ về thu chi ngân sách của ngành tài chính, các số liệu thống kê đều cho thấy sự sụt giảm trong thu ngân sách so với cùng kỳ 2019.
Covid-19, thiên tai, dịch bệnh là những "từ khóa" liên tục xuất hiện trong báo cáo của các bộ ngành, địa phương khi đề cập đến những khó khăn, thiệt hại và kết quả không khả quan trong báo cáo kinh tế-xã hội của mình.

TUẤN VIỆT