BizLIVE - Ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Sầm Sơn vừa được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Thanh Hóa có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới
Ông Mai Xuân Liêm. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Ngày 16/10, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Kỳ họp đã tiến hành giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Sầm Sơn.
Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Sầm Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu 80/80 đại biểu có mặt tại kỳ họp.
Ông Mai Xuân Liêm, sinh ngày 25/2/1974, dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Ông từng giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở GTVT Thanh Hóa, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa. Từ tháng 7/2016 đến nay là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Thành ủy TP. Sầm Sơn.

N. NGA