BizLIVE - Trong 46 ca ghi nhận tại TP.HCM, 41 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ.
Sáng 20/6: Thêm 78 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 46 ca

Bộ Y tế sáng nay cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 78 ca mắc COVID-19, 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang, 76 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3).

Trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: CA BỆNH BN12915-BN12916, ngày 19/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang.

76 ca ghi nhận trong nước

Nghệ An: CA BỆNH BN12901-BN12903 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An trong khu phong tỏa.

Bắc Ninh: CA BỆNH BN12904-BN12910,5 ca là các trường hợp F1, 1 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc.

Bắc Giang: CA BỆNH BN12911-BN12914, BN12917-BN12932 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

TP.HCM: CA BỆNH BN12933-BN12978, 41 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ.

HẠ AN