BizLIVE - Chiều nay (11/11), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.
Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Ông Chu Ngọc Anh(trái) và ông Lê Minh Hưng (phải).
Hôm nay (11/11), theo chương trình làm việc, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Sáng 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.
Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Việc bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị trên diễn ra vào chiều cùng ngày, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn. 
Tại thời điểm này ông Chu Ngọc Anh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Còn ông Lê Minh Hưng đã được phân công nhiệm vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Cũng ngay chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, sau phiên chất vấn chiều ngày 9/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp, cho ý kiến về công tác nhân sự, trong đó có việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng.
Theo phương án của Chính phủ, nhân sự được giới thiệu để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

HOÀNG HÀ