BizLIVE - Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, thạc sỹ quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm toán và tài chính - ngân hàng là tân Chủ tịch Kienlongbank.
Ông Lê Khắc Gia Bảo là tân Chủ tịch Kienlongbank
Tân Chủ tịch Kienlongbank sinh năm 1979 - Ảnh: KB.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông đã bầu ra thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2018 – 2022.
Theo đó, 08 thành viên HĐQT gồm: Bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt thuộc thành viên HĐQT.
03 thành viên BKS gồm: ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh Quân.
Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022, các thành viên đã thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Trần Duy Huyền giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, thạc sỹ quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm toán và tài chính - ngân hàng. Hơn 5 năm công tác tại Kienlongbank với vị trí Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Khắc Gia Bảo đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của ngân hàng giai đoạn 2013 - 2017.
Ông Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT sẽ giữ vai trò mới là Cố vấn Kienlongbank.

LAN ANH