BizLIVE - Đồng thời, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.
Ông Hồ Đức Phớc kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ông Hồ Đức Phớc (trái) và ông Nguyễn Thế Mạnh.
Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 767/QĐ-TTg về việc cử ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN).
Theo Quyết định này, ông Phước đã thay ông Đinh Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội - ở vị trí Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXHVN.

Đồng thời, tại Quyết định số 769/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXHVN kiêm giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng, thay bà Nguyễn Thị Minh (nguyên Tổng giám đốc BHXHVN) đã nghỉ hưu.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXHVN giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXHVN và tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý BHXHVN còn có trách nhiệm thông qua dự toán hàng năm về thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quyết toán hàng năm về thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định hiện hành; quyết định hình thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng giám đốc BHXH VN và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 05 năm.

TUẤN VIỆT