BizLIVE - Với 92/94 đại biểu có mặt tán thành, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh.
Sáng 23/6, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ Nhất. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và một số nội dung quan trọng khác.
Tại kỳ họp, ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 92/94 (đạt tỉ lệ 97,87% đại biểu).
HĐND thành phố cũng bầu các chức danh khác của UBND thành phố khóa XVI thuộc thẩm quyền, cụ thể các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. 
Ông Chu Ngọc Anh, sinh năm 1965, quê ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Vật lý, Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Chu Ngọc Anh từng công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ 8/2010 - 3/2013, ông là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ 3/2013 - 5/2013, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ 5/2013 - 9/2015, là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016.
Từ 9/2015 - 4/2016, giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Chu Ngọc Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Từ tháng 4/2016 - tháng 9/2020, ông Chu Ngọc Anh làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Từ 18/9/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Từ 25/9/2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.
Từ 12/10/2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

N. NGA