BizLIVE - Từ tháng 3/2021, nhiều chính sách liên quan đến lao động, xã hội, giao thông, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực thi hành.
1.838 ngành nghề, công việc được về hưu trước tuổi
Theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.
Căn cứ Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, được về hưu trước tuổi nhưng không quá 5 năm.
Theo đó, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được đề cập trong Thông tư 11 gồm 1.838 nghề, công việc. Trong đó có các lĩnh vực như: Khai thác khoáng sản; cơ khí luyện kim; xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi; thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông…
Thu nhập dưới 900.000 đồng/tháng ở thành thị thuộc diện chuẩn nghèo
Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 nêu rõ:
Mức chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 được Chính phủ quy định là “có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống” ở khu vực nông thôn. Ở khu vực đô thị là từ 900.000 đồng trở xuống.
Giai đoạn từ 2022-2025, mức chuẩn nghèo đa chiều được Chính phủ quy định là “có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống” ở nông thôn và “có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống” ở thành thị.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 4 năm
Việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 03/2021/TT-BTC.
Theo đó, điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ:
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ, cụ thể: được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo
Trong đó, thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nếu không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.
Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm
Theo khoản 1 Điều 9, Nghị định 03/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/3/2021, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.
Với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.
Bên cạnh đó, bổ sung 1 trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm là xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.
Thêm 3 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến
Theo Điều 6, Thông tư 30/2020/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, có 8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến:
- Đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
- Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh ở các cơ sở cùng tuyến khác trong cùng địa bàn tỉnh.
- Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.
- Người tham gia BHYT được chuyển tuyến.
- Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, tạm trú… khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
- Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến (quy định mới).
- Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể (quy định mới).
- Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra (quy định mới).
Như vậy, Thông tư 30 đã ghi nhận thêm 3 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến.

N. NGA