BizLIVE - Kết thúc năm 2020, tổng kết của ngành tài chính cho biết, vẫn còn khoảng 26.000 tỷ đồng vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển không thực hiện được, phải hủy dự toán.
Năm 2020 phải hủy dự toán 26.000 tỷ đồng vốn vay ngoài nước
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021.
TỔNG THU NSNN GIAI ĐOẠN 2016-2020 ĐẠT 6,89 TRIỆU TỶ ĐỒNG
Đó là thông tin đáng chú ý về tình hình tài chính ngân sách được lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021 vừa diễn ra.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm vừa qua ước đạt 1,507 triệu tỷ đồng, tương đương 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại Quốc hội tháng 10/2020, tỉ lệ động viên vào NSNN đạt 23,9% GDP.

Trong năm 2020, nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt (như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất) đã được triển khai để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 31/12/2020, đã có khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn, hoặc miễn, giảm.

Bội chi ngân sách năm 2020 ước khoảng 248.500 tỷ, dưới 4% GDP ước thực hiện (dự toán 3,44% GDP). Số này tăng khoảng 14.000 tỷ đồng so với dự toán và tương đương 10,5% mức Quốc hội cho phép điều chỉnh (tăng tối đa 133.500 tỷ đồng).

Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tổng thu NSNN đạt 6,89 triệu tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, được đánh giá là mức rất tích cực trong điều kiện thu NSNN năm 2020 khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp hơn rất nhiều so dự kiến.

Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN tăng từ 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 85,5% năm 2020, tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm từ 30% bình quân giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 14,2% năm 2020.

Trong cả giai đoạn 2016-2020, tổng chi ngân sách ước đạt khoảng 7,66 triệu tỷ; chi ngân sách bình quân khoảng 28% GDP, giảm so với mức 29,5% giai đoạn 2011-2015. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm vừa qua cũng đạt trên 29%, vượt mục tiêu là 25-26%, chi thường xuyên khoảng 63,1% tổng chi (mục tiêu là dưới 64%).

Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, bội chi ngân sách bình quân khoảng 3,6% GDP. Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, nằm trong phạm vi giới hạn cho phép.

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG LÀ ĐIỂM SÁNG
Trong năm 2020, NSNN đã chi trên 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết 42/NQ-CP và 37/NQ-CP của Chính phủ.
Ngân sách Trung ương đã sử dụng khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; xuất cấp gần 37.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.
Cùng với đó, các địa phương cũng chủ động sử dụng khoảng 8,2 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách địa phương và nguồn lực tại chỗ để chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 - Ảnh 7. 
Tại hội nghị, một lần nữa, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tiếp tục được nhắc tới như điểm sáng trong tổ chức thực hiện chi ngân sách năm 2020.
Ước tính đến ngày 31/12/2020, chi đầu tư phát triển đạt 82,8% dự toán (cùng kỳ đạt 62,9% kế hoạch); phấn đấu đến hết thời điểm khóa sổ kế toán năm 2020 (ngày 31/1/2021) đạt 92-93% dự toán.
Tuy nhiên, đáng chú ý, vẫn còn khoảng 26.000 tỷ đồng vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển không thực hiện được, phải hủy dự toán.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, năm 2020, nhờ chủ động trong điều hành, NSNN đã bố trí đủ nguồn đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có chi đầu tư phát triển, chi đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh theo dự toán.

TUẤN VIỆT