BizLIVE - Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 của TP.HCM đều tăng trưởng so với năm 2015.
Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người TP.HCM đạt 5.428 USD
Ảnh minh họa
Tổng sản phẩm nội địa tăng 8,05%
Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố năm 2016 ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2015 (năm 2015 tăng 7,72%), đạt kế hoạch đề ra.
Trong đó: dịch vụ tăng 8,07% (cùng kỳ tăng 7,9%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,88% (cùng kỳ tăng 6,05%), khu vực nông nghiệp tăng 5,81% (cùng kỳ tăng 5,66%); thuế chiếm tỷ trọng 16%, tăng 8,41% so với cùng kỳ.
Tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người đạt 121,5 triệu đồng (tương đường 5.428 USD).
Ngành dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng hơn một nửa trong cơ cấu kinh tế của thành phố, chiếm tới 54,8%, tiếp đến là công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 28,8% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,8%.
Thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng, sức mua thực có chuyển biến tích cực khi tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,1% so với năm 2015 và đạt 682.703 tỷ đồng.
Nguồn cung hàng hóa dồi dào, cung-cầu hàng hóa thiết yếu được đảm bảo . Thành phố tiếp tục công tác bình ổn thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa được triển khai tích cực, quyết liệt góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2016 đạt khoảng 310.500 tỷ đồng, chiếm 30% GDP, đạt kế hoạch đề ra.
Vốn đầu tư của khu vực từ nhân trên 200.000 tỷ đồng, tăng trên 12%.
Trong năm 2016, tổng lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 5,2 triệu lượt khách, tăng 9% so cùng kỳ và đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch năm; trong đó du khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tăng mạnh. Tổng doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn nhà hàng) ước đạt 103.000 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ và đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm.
Nhập siêu 6 tỷ USD
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của thành phố vẫn là nhóm hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng 75,4%, tăng 16,7% so cùng kỳ. Các mặt hàng tăng so với cung kỳ: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 41,6%; dệt may tăng 7,3%...
Xuất khẩu mặt hàng nông nông lâm thủy hải sản chiếm tỷ trọng 17,5%, tăng 9,5% so cùng kỳ. Trong đó, cà phê ước tăng 57,6%, hạt tiêu tăng 24,9%, hạt điều tăng 17,9%, thủy sản tăng 4,9%...
Nhóm hàng hóa khác chiếm tỷ trọng 7,1%, tăng 13,7% so với 2015.
Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 5,2% so với năm 2015 đạt 31,8 tỷ USD, trong khi năm 2015 giảm 2,4%. Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 29,2 tỷ USD.
Các doanh nghiệp TP.HCM chủ yếu xuất khẩu sang các nước Châu Á chiếm 53,7%, tăng 18% so với cùng kỳ; tiếp đến là các nước Châu Mỹ chiếm 24%, tăng 11,7%; xuất khẩu sang các nước Châu Âu chiếm 18,4%, tăng 10,4% so với năm 2015.
Năm nay, các mặt hàng nhập khẩu từ các nước Châu Mỹ tăng đột biến tới 70,3% so với năm 2015 và chiếm tỷ trọng 9,8%. Tuy nhiên, nhập khẩu từ các nước Châu Á vẫn nhiều nhất chiếm tới 77% và tăng 4,5%, nhập khẩu từ Châu Âu chiếm 10% và tăng 6,4%.
Các mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất cũng là những mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, đó là trang thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của thành phố năm nay tăng 12,4% so với năm 2015 và đạt 37,8 tỷ USD, năm 2015 tăng 9,4%.

LAN ANH