BizLIVE - Chiều 30/3, các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày 31/3/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.
Chiều 30/3, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Sau đó, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Cũng trong chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội dự kiến hoàn thành trong sáng 31/3.
Trước đó, trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 30/3, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tờ trình đánh giá bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc miễn nhiệm các chức danh này là do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre. Bà có trình độ thạc sĩ kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng liên tục 4 khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.
Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tháng 7/2011, bà Ngân được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII và đến giữa năm 2013 được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI.
Ngày 31/3/2016, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.
Tháng 7/2016, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, bà Ngân tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Quốc hội.
Tháng 11/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

HOÀNG HÀ